Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας

eudirect 01Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας στεγάζεται στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (Ν. 3463/2006) με μετόχους το Δήμο Καρδίτσας, την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την ΕΑΣΚ, το Δήμο Σοφάδων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Παλαμά, το Δήμο Μουζακίου, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, το Δήμο Αργιθέας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, το Δήμο Δομοκού και το Δήμο Φαρσάλων. Λειτουργεί από το 1989 και αποτελεί έναν αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στα χέρια των πολιτών της περιοχής. Διαχειρίζεται ένα μεγάλο εύρος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων με αντικείμενο τον Αγροτικό χώρο, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία κλπ.


Περιοχή Δράσης
Η δράση του Europe Direct Καρδίτσας είναι σε περιφερειακό επίπεδο και σε συνεργασία με το Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας για πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

  

eur.etos.politon

ec representation

button ep2 el

logo20ket

logo teameurope

  logo Teachers4Europe

button teacherscorner el

oikonomiki krisi

eu

Eurostat

Eurobarometer

epso el

EURES