Εκδόσεις

 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο δικτυακός τόπος EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/) είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης στις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και άλλων φορέων της ΕΕ, τις οποίες δημοσιεύει η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων.

Το EU Bookshop περιέχει επισκόπηση του περιεχομένου των εκδόσεων μέσω εμπεριστατωμένων βιβλιογραφικών σημειωμάτων. Μπορείτε να μεταφορτώσετε δωρεάν εκδόσεις σε μορφότυπο PDF. Αν κάποια έκδοση που αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αίτηση PDF " και θα ειδοποιηθείτε μόλις το PDF είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ένα μόνο αντίτυπο οποιασδήποτε δωρεάν έκδοσης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Σε ό,τι αφορά τις επί πληρωμή εκδόσεις, μπορείτε είτε να τις παραγγείλετε μέσω ενός αντιπροσώπου πωλήσεων της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων που θα επιλέξετε από το EU Bookshop είτε να μεταφορτώσετε δωρεάν την έκδοση σε μορφότυπο PDF. Οι εκδόσεις συνήθως αποστέλλονται εντός 48 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις μέσω απλής ή/και εξειδικευμένης αναζήτησης ή μέσω αναζήτησης με βάση είτε το θέμα είτε τον συντάκτη (δηλ. όργανο, οργανισμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο 'My EU Bookshop' και να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένες λειτουργίες, για παράδειγμα να αποθηκεύετε ερωτήματα για τακτική χρήση ή να ειδοποιείστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέες εκδόσεις που σας ενδιαφέρουν.

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων επιθυμεί να καταστήσει το EU Bookshop κοινό σημείο εισόδου στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικτυακός τόπος διατίθεται σήμερα σε 22 γλώσσες.
publications.europa.eu/eu_bookshop/index_el.htm

  

Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
Δέκα έτη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
Περιφέρειες και πόλεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση
Μάθηση με στόχο την απασχόληση

  

Περιβάλλον

Βιβλία, μελέτες και μηνιαία δελτία
Ένα αειφόρο μέλλον στα χέρια μας
Δελτίο δεδομένων για το περιβάλλον: γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Δελτίο στοιχείων για το περιβάλλον: φυτοφάρμακα
Δελτίο στοιχείων για το περιβάλλον: προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Δελτίο στοιχείων για το περιβάλλον: προστασία του εδάφους - μια νέα πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το περιβάλλον στην Ευρώπη: τέταρτη αξιολόγηση - σύνοψη
Ένα ποιοτικό περιβάλλον
 

Περιβάλλον για Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας

Το γαλάζιο νησί
Ο κόσμος καίγεται!
Όμορφα που είναι τα χελιδόνια!
Ο σολομός της Κόκκινης Πηγής
Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος
Μαζί!
Το πράσινο νήμα των παιδιών
Παιδιά σε κίνηση!
Οδηγός Μαθητών: Η Αλλαγή του Κλίματος Εξαρτάται από Εσάς!
Αλλαγή του κλίματος. Περί τίνος πρόκειται; Μια εισαγωγή για τους νέους

 

Γεωργία

Αγροτική Πολιτική
Γεωργία και περιβάλλον
Η γεωργία της ΕΕ και η διεύρυνση
Η χρήση της ενέργειας στη γεωργία και βιομηχανία τροφίμων της ΕΟΚ
Βιώσιμη γεωργία σε ζωντανό αγροτικό περιβάλλον
Η ευρωπαϊκή γεωργία: μια γεωργία για τη μελλοντική Ευρώπη
Η γεωργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: γεγονότα και αριθμοί
Η κοινωνική βοήθεια στη γεωργία: ενισχύσεις στο εισόδημα και προσύνταξη


Διεύρυνση

Διεύρυνση – βασικά έγγραφα
Διεύρυνση της ΕΕ: 20 μύθοι και αλήθειες για τη διεύρυνση
Κατανόηση της διεύρυνσης


Υγεία και προστασία του καταναλωτή

Προστασία του καταναλωτή
Δημόσια υγεία
Ασφάλεια τροφίμων
Εθνική οικονομία και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αναδυόμενους βιολογικούς κινδύνους που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)
Έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)
Η καλή ασφάλεια και υγεία είναι προς όφελος των επιχειρήσεων
Έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αναδυόμενους χημικούς κινδύνους που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Υγεία και ασφάλεια σε μικρά εργοτάξια
Υγεία – ΕΕ, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία


Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εκθέσεις και μελέτες
Ρομά και Travellers στη δημόσια εκπαίδευση
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Εκπαίδευση ενηλίκων
Αριθμοί – κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2005
Ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εκπαίδευση
Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα


Οικονομία και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Οικονομία και χρηματοδοτικές υποθέσεις

 

  

eur.etos.politon

ec representation

button ep2 el

logo20ket

logo teameurope

  logo Teachers4Europe

button teacherscorner el

oikonomiki krisi

eu

Eurostat

Eurobarometer

epso el

EURES