Δουλεύοντας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για τους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για Εργασία στα όργανα της ΕΕ:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ιστοσελίδα
• Selection procedure: πληροφορίες για την πραγματοποίηση αίτησης για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• List of temping agencies: για προσωρινές θέσεις στα θεσμικά όργανα(ιδρύματα)
Europass: βοηθώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους και τα προσόντα τους σε μελλοντικούς εργοδότες
• Πληροφορίες για Εργασία για τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης;
Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα: κινητικότητα της εργασίας στην Ε.Ε
Επικοινωνία Τα μέλη της Ευρωπαϊκής επιτροπής

 

  

eur.etos.politon

ec representation

button ep2 el

logo20ket

logo teameurope

  logo Teachers4Europe

button teacherscorner el

oikonomiki krisi

eu

Eurostat

Eurobarometer

epso el

EURES