Ενημερώνοντας τους πολίτες

Οι πολίτες της Ε.Ε μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους από την πύλη Ιθαγένεια της ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για :

Θεμελιώδη δικαιώματα
Κίνηση και διαμονή
Εκλογικά δικαιώματα
Οι καταγγελίες και οι αναφορές
Προξενική προστασία
Αντιμετώπιση των διακρίσεων
Το δίκαιο των συμβάσεων
Ισότητα των φύλων
Αστική δικαιοσύνη.

Η πύλη Η Ευρώπη σου παρέχει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες σε μια σειρά από θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες.

Εργασίας και συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταξίδια και τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικογένεια
Παιδείας και της νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ζώντας στο εξωτερικό
Οχήματα
Υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολίτες συχνά ρωτούν για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό , την κινητικότητα των νέων και τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών.

 

  

eur.etos.politon

ec representation

button ep2 el

logo20ket

logo teameurope

  logo Teachers4Europe

button teacherscorner el

oikonomiki krisi

eu

Eurostat

Eurobarometer

epso el

EURES