Στις υπηρεσίες του Europe Direct Καρδίτσας περιλαμβάνονται:

 

  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίωνeudirect 02
  • Ενημέρωση και προώθηση της συμμετοχής στα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην ύπαιθρο
  • Παροχή γενικής πληροφόρησης για γύρω από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  • Τη διευκόλυνση και την υποκίνηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων στρατηγικών φορέων στην κοινωνική και οικονομική ζωή της τοπικής κοινωνίας
  • Τη διανομή Ευρωπαϊκών εκδόσεων και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού
  • Η παροχή ανατροφοδότησης στην Ευρωπαϊκή επιτροπή

  

 

 

 

  

eur.etos.politon

ec representation

button ep2 el

logo20ket

logo teameurope

  logo Teachers4Europe

button teacherscorner el

oikonomiki krisi

eu

Eurostat

Eurobarometer

epso el

EURES